10 Απριλίου 2020

«Διά περιφοράς» θέλει να εγκρίνει ο Πατούλης τα σχέδια της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά



Ο Γ. Πατούλης και η παράταξή του εμπαίζουν το Περιφερειακό Συμβούλιο και το λαό της Αττικής.
·       Ενώ υπάρχουν όλα τα μέσα για να διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη και ανοιχτό στους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης και η παράταξή του επιμένουν στο να γίνονται συνεδριάσεις δια «περιφοράς» χωρίς καμία συζήτηση!

·      
Αντί να θέσει σε συζήτηση το τι πρέπει να κάνει η Περιφέρεια Αττικής για την υγειονομική και οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας, θεωρεί πιο επείγον να πάρει εν κρυπτώ και αντιδημοκρατικά απόφαση για τον ΟΛΠ, να νομιμοποιήσει τα σχέδια της COSCO, χωρίς να παραστούν στο συμβούλιο οι φορείς και οι κάτοικοι του Πειραιά που αντιστέκονται στα σχέδια διάλυσης της γειτονιάς τους. Ποια η «βιασύνη» για το θέμα αυτό; Μήπως τώρα που βρήκε τη «νομιμοποίηση» ο Γ. Πατούλης θέλει να μην βρεθεί να απολογείται στους αγωνιζόμενους κατοίκους, όπως έγινε στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο

Καταγγέλλουμε τη μεθόδευση αυτή και καλούμε όλες τις παρατάξεις να την καταδικάσουν. Να μην περάσουν οι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις!

Ακολουθεί η τοποθέτηση των περιφερειακών συμβούλων της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής όπως στάλθηκε στο ΠΕΣΥ, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως τα λάβαμε:

«Μόλις σήμερα λάβαμε νέα πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση του ΠΕΣΥ.
Έχουμε εκφράσει την ριζική μας αντίθεση σ αυτή την εξέλιξη από την αρχή που τέθηκε το θέμα ακόμα και ως ενδεχόμενο αλλά και από την προηγούμενη δια περιφοράς συνεδρίαση και με ειδική ανακοίνωση.  (την επισυνάπτουμε για όποιες/ους δεν την έχουν υπ όψη τους: https://anticapitalist-attiki.blogspot.com/2020/04/blog-post_6.html Η πλήρης και χωρίς προηγούμενο απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου σταθερή στόχευση του Πατούλη σε πλήρη εξέλιξη. Δεν την αποδεχόμαστε!)

Θεωρούμε απαράδεκτο:
1. ότι δεν διασφαλίζεται η δημόσια αναμετάδοση της συνεδρίασης
2. ότι δεν καθορίζεται ως πρώτο και βασικό θέμα συνεδρίασης τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης λόγω του κορονοϊού
3. ότι μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη σοβαρά ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν χωρίς την παρέμβαση των τοπικών φορέων και πολιτών - χαρακτηριστικό παράδειγμα ή ένταξη προς συζήτηση της ΜΠΕ για το λιμάνι του Πειραιά αλλά και άλλων θεμάτων που δεν είναι εντελώς διαχειριστικά  και επείγοντα.

Ζητάμε να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη «συνεδρίαση» και να γίνει συζήτηση τουλάχιστον με τους εκπρόσωπους των παρατάξεων για τη λειτουργία του ΠΕΣΥ ώστε να υπάρξει στοιχειώδης συνεννόηση και συμφωνία.

Για την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Κώστας Τουλγαρίδης
Έλλη Αλεξίου


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε στις 16/4/2020 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 14:00, σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σε συνέχεια της από 4/3/2020 διακοπείσης και της από 11/3/2020 αναβληθείσης τοιαύτης. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και, Γ) της παρ. 1 του άρθρου 43 της ΠΝΠ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α’/30-3-2020) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Α’/17-6-2011), θα λάβει χώρα δια περιφοράς, ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssona@patt.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 25ης και 26ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ" προϋπολογισμού 5.600.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης των έργων «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» προϋπολογισμού 3.850.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ», προϋπολογισμού 6.056.451,61€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, με τίτλο “H Περιφέρεια Αττικής τιμά τη γυναίκα”.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
5. Έγκριση Σκοπιμότητας και Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 13ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς".
(Εισηγητής ο Αντιπεριφεριάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)
6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης με το Δήμο Σαλαμίνας εκδήλωσης για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)
7. Ορισμός μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του για τη γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999, για τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)
8. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
9. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση «Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ισχύει).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
14. Έγκριση για τη λήψη μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο Δήμο Αλίμου, στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
15. Έγκριση για τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΦΕΚ 1787Β/2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη).
16. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
17. Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με αντικείμενο τη διαχείριση κρουσμάτων της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 στο σπίτι.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.