3 Απριλίου 2013

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή καταψηφίζει στο Π.Σ.

                                           Τον Απολογισμό της Περιφέρειας

 Η παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου Άγγελου Χάγιου στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  

Ά. ΧΑΓΙΟΣ: 
    Ο απολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κρίνεται μόνο ή κυρίως με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως ειπώθηκε κατά κόρον από αυτό το βήμα. Κρίνεται κυρίως στην πραγματική κατάσταση, την οικονομική, κοινωνική και συνολική κατάσταση των εργαζομένων και του λαού και τα αποτελέσματα ενός απολογισμού οφείλουν, εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, να απαντούν με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο σε τι βαθμό η πολιτική, τα έργα και οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας, του Δήμου και οποιουδήποτε άλλου φορέα, αντιμετώπισαν τα καυτά προβλήματα του λαού μας και από αυτή την άποψη λείπουν και δεν απαντιώνται από τις εισηγήσεις και τα γραπτά που μας δόθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα για το καυτό πρόβλημα της ανεργίας, για τη φτώχεια στην οποία ρίχνουν το λαό οι πολιτικές της κυβέρνησης, ειδικά της τελευταίας αυτής, της τρικομματικής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

Δεν απαντιώνται με συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες, οι παρεμβάσεις για έργα υποδομών, χαρακτηριστικό το παράδειγμα της τραγικής κατάστασης, με τις πλημμύρες που ζήσαμε την περασμένη βδομάδα, αλλά και συνολικά δεν απαντιώνται και δεν μπορούν, όπως θα πω παρακάτω, να απαντηθούν, οι παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για τα εργασιακά, κοινωνικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων, για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, για τα δάση.

 

    Η αιτία, κατά τη γνώμη μας και εδώ δε συμφωνούμε με το διαχωρισμό που γίνεται από τις παρεμβάσεις και της εισήγησης του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών, ότι φταίει η κεντρική διοίκηση που δεν έδωσε κάποιους πόρους στην Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση, τις Περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η αιτία είναι ότι και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές ακολουθούν την πολιτική της κυβέρνησης, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με κεντρικό χαρακτήρα σε αυτή την πολιτική τις ιδιωτικοποιήσεις όλων των βασικών κοινωνικών λειτουργιών, των υποδομών, της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως έχουμε πει από αυτό το βήμα, της διαχείρισης του υδατικού πλούτου, της διαχείρισης της παραλίας, του δημόσιου χώρου,  με όλα τα χαρακτηριστικά παραδείγματα: Ελληνικό, παραλιακό μέτωπο κ.ο.κ..
 

    Είναι μία πολιτική που ακολουθεί με ευλάβεια  η περιφερειακή πλειοψηφία και οι παρατάξεις που ακολουθούν την τρικομματική κυβέρνηση, όπως εκφράζονται σε αυτή την αίθουσα, μία πολιτική που θεωρεί ότι θα έρθει  ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, με το να παραδοθούν στους πολυεθνικούς επιχειρηματικούς, ελληνικούς και ξένους ομίλους όλα τα δημόσια αγαθά, ο δημόσιος χώρος, η διαχείριση των υδάτων, της ενέργειας, με όλα όσα έχουμε πει και από αυτό το βήμα και εμείς ως παράταξη και άλλες παρατάξεις. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι βυζαντινολογία, όπως επίσης είπαν κάποιοι συνάδελφοι από την πλειοψηφία. 

Είναι το πολιτικό πρόβλημα, στο οποίο η πλειοψηφία και οι παρατάξεις που ακολουθούν την τρικομματική κυβέρνηση επιμένουν και αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρέμβασης υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και λαϊκών προβλημάτων. Και αυτό δεν είναι συγκυριακό, κατά τη γνώμη μας. 

Είναι η ουσία της καλλικρατικής μεταρρύθμισης, που σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση, είναι ο δεύτερος βραχίονας των μνημονίων, έτσι τοποθετείται τότε στην εισήγηση, της πολιτικής δηλαδή που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Παπαδήμου και της τρικομματικής αυτής, της άθλιας τρικομματικής κυβέρνησης. Αυτός ήταν ο ρόλος του Καλλικράτη, που είναι συνολικό πρόβλημα πολιτικής και στρατηγικής.
 

   Δε θέλουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είπε και ο Περιφερειάρχης και άλλοι Αντιπεριφερειάρχες. Το αντιστρέφουμε αυτό:

Τη θέλουν την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ως μέρος του συνολικού κρατικού πολιτικού συστήματος, να εφαρμόζει τη γραμμή και τη στρατηγική της κυβέρνησης και της  Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα μνημόνια, στις δανειακές συμβάσεις, συνολικά σε μία αντιλαϊκή πολιτική που ξεθεμελιώνει  τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις δημοκρατικές ελευθερίες και αυτή είναι η αιτία και δε βλέπω καθόλου να έχετε προβληματισμό σε αυτό, η αιτία που έρχεται σε μεγαλύτερη απόσταση, όχι μόνο το κεντρικό κράτος και οι κυβερνήσεις που το διαχειρίζονται και όποια κυβέρνηση θα το διαχειριστεί στην επόμενη περίοδο, κατά τη γνώμη μας, αλλά έρχεται σε μεγάλη απόσταση και σε αντίθεση και η περιφερειακή και η τοπική διοίκηση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. 

Είναι η ουσία της κρίσης του αστικού πολιτικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα: κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό και δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης.

 Είναι η  εποχή αυτή, σε μία κρίση του συνολικού συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, που προκειμένου να ανατάξει τα κέρδη του και να δώσει κερδοφορία σε μία αντιλαϊκή ανάπτυξη, προσαρμόζονται σε αυτή τη γραμμή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Από αυτή τη σκοπιά είναι που συγκρουόμαστε και με την πολιτική στα απορρίμματα και στη διαχείριση των υδάτων και των ενεργειακών πόρων και του φυσικού πλούτου.
 

    Με αυτή την έννοια υπάρχει και θέμα αντιμετώπισης, όχι απλά των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των εργαζομένων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε Περιφέρειες και Δήμους.

 Οταν υποβαθμίζεται και καταρρακώνεται ή καταργείται, καταργείται η διαχείριση των δημόσιων αγαθών, των κοινωνικών αγαθών και ιδιωτικοποιούνται και παραδίδονται στα ιδιωτικά συμφέροντα οι λειτουργίες, τότε έχουμε απολύσεις και θα έχουμε απολύσεις την επόμενη περίοδο και δεν ακούστηκε από αυτό  το βήμα ποια θα είναι η πολιτική, πάλι θα προσαρμοστεί η πλειοψηφία της Περιφέρειας, έχουμε απολύσεις και υποβάθμιση των εργαζομένων και του προσωπικού. 

Τη στιγμή που είναι αναγκαίες προσλήψεις σε ειδικότητες, οι οποίες θα αναβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότητες κοινωνικού χαρακτήρα για παροχή κοινωνικού έργου, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, έχουμε υποβάθμιση ακριβώς των υπηρεσιών του προσωπικού, απολύσεις και αυτή είναι η απόρροια εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
 

    Είναι κατ' εξοχήν πολιτικό το πρόβλημα, είναι κατ' εξοχήν σοβαρή η ευθύνη και των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, που προσαρμόζονται και  υποτάσσονται στη μετάλλαξη, σε μία μετάλλαξη που οδηγεί στην αντιμετώπιση κάθε δημόσιου και κοινωνικού αγαθού σε ιδιωτικοποίηση υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. 

Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής αυτή την περίοδο και με αυτή την έννοια η μόνη λύση, κατά τη γνώμη μας, είναι η ύπαρξη εργατικού λαϊκού κινήματος και πολιτικών δυνάμεων που θα συγκρουστούν με αυτή την πολιτική, η δημιουργία άλλης στρατηγικής και γραμμής, που θα μπορέσει να ανατρέψει συνολικά αυτή την αντιλαϊκή λαίλαπα, η οποία καταστρέφει, καταστρέφει όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, που είναι ο άνθρωπος, οι εργαζόμενοι εντός και εκτός Περιφέρειας, αλλά αυτό το θέμα είναι μία συζήτηση άλλης φάσης, που εμείς απλώς υπογραμμίζουμε ότι δεν μπορεί, στα πλαίσια αυτών των θεσμών, αυτού του πλαισίου, να αντιμετωπιστεί μία τέτοια εναλλακτική. Είναι ζήτημα μίας συνολικής ανατροπής.
 

    Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε τον απολογισμό της Περιφέρειας. 

26/2/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.