23 Ιουνίου 2023

Να σταματήσει η παραχώρηση των γηπέδων τένις του Αττικού Άλσους σε ιδιωτικό αθλητικό όμιλο - να ανοίξουν και πάλι σε όλους τους πολίτες!


Σας αποστέλλουμε το Δελτίου Τύπου των αθλούμενων στο Αττικό Άλσος και ζητάμε να τεθεί το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου ΠΕΣΥ, για να απαντηθούν τα ερωτήματα:

1. Η Περιφερειακή Αρχή έχει λάβει γνώση του πορίσματος της ΕΑΔ; Πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με τα αναφερόμενα σε αυτό;
2. Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (24η συνεδρίαση 2021) θα έπρεπε να εκδοθεί σε σύντομο χρόνο πόρισμα της κοινής επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την ορθή ή μη τήρηση της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Ο.Α.Ν.Ι. Έχει συνεδριάσει η επιτροπή; Ποια είναι τα συμπεράσματά της; Τι έχει συμβεί με το πόρισμα;
Καλούμε και τις άλλες παρατάξεις του ΠΕΣΥ να ζητήσουν να τεθεί το θέμα σε συνεδρίαση, κι αν δεν περιληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση, να το θέσουμε από κοινού ως ΠΗΔ.
Για την ΑΑΑ
Δ. Κουτσούμπα-Η. Λοίζος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εθνική Αρχή διαφάνειας επιβεβαιώνει ότι παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Γ.Γ.Α.!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
Μας κοινοποιήθηκε η με αριθμό Α48/2022 έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σε απάντηση της από 7.1.2022 καταγγελίας μας σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας παραχώρησης των γηπέδων στον Όμιλο Αντισφαίρισης ΟΑΝΙ, με την οποία διαπιστώνονται σημαντικές πλημμέλειες και στην διαδικασία παραχώρησης αλλά και στην εφαρμογή της σύμβασης στην πράξη.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:
1) Δεν υπήρξε σύγκλιση θέσεων - απόψεων μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων της Γ.Γ.Α. ως προς το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο στην περίπτωση του υλοποιούμενου στο Αττικό Άλσος προγράμματος. Συνεπώς τίθεται εν αμφιβόλω εάν η ληφθείσα απόφαση και η διαδικασία παραχώρησης (ήτοι, χωρίς σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς υποβολή προτάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων) βασίστηκε στο ορθό νομικό πλαίσιο.
2) Η εφαρμογή της σύμβασης στην πράξη και η διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος έχει οδηγήσει στη μείωση των διαθέσιμων ωρών ελεύθερης άθλησης τις απογευματινές ώρες και συνεπώς του αριθμού των αθλουμένων.
3) Δεν υπάρχει αναρτημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των γηπέδων τένις σε καμία από τις σχετικές ιστοσελίδες κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 της από 22-02-2021 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΑ, ούτε τηρήθηκαν οι όροι δημιουργίας site και ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων γηπέδων.
4) Η ως άνω μη τήρηση της υποχρέωσης προβολής του προγράμματος δωρεάν άθλησης από τη Γ.Γ.Α. και την Περιφέρεια είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των δωρεάν αθλούμενων πολιτών.
5) Διαπιστώθηκαν κατόπιν αυτοψίας και λήψης φωτογραφικού υλικού αλλοιώσεις - φθορές στην αγωνιστική επιφάνεια (τερέν) των γηπέδων τένις, οι οποίες δεν έχουν επισκευαστεί παρά την προβλεπόμενη στη σύμβαση υποχρέωση του παραχωρησιούχου ως προς τη συντήρηση και τυχόν επισκευή των αθλητικών χώρων και γηπέδων.
6) Δεν χορηγήθηκαν στο κλιμάκιο ελέγχου τιμολόγια σχετικά με την πληρωμή της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων, οπότε αμφισβητείται βάσιμα η πλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 της σύμβασης σχετικής υποχρέωσης.
7) Ουδέποτε δόθηκε απάντηση από τη Γ.Γ.Α. προς τους εκατόν δεκαεπτά (117) πολίτες/αθλούμενους στο Αττικό Άλσος, στο επίσημο αίτημα και στις μετέπειτα υπομνήσεις τους, παρά την σχετική απόλυτη υποχρέωση της Διοίκησης.
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καλεί με τα συμπεράσματα της υπ’ αριθμ. Α48/2022 Έκθεσης Ελέγχου τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς Παράγοντες της ΓΓΑ και της Περιφέρειας Αττικής να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των διαπιστώσεών της και τη θεραπεία των πλημμελειών που καθιστούν την διαδικασία παραχώρησης και την εφαρμογή της σύμβασης εξόχως προβληματικές.
Επισημαίνουμε ότι παρά τις διαπιστώσεις της Αρχής και τις αποκλίσεις από τη σύμβαση, η άψογη επαγγελματικότητα και θετικότατη διάθεση των υπαλλήλων του Ομίλου (γραμματεία και προπονητές) επιλύουν στην πράξη αρκετές από τις δυσκολίες που ανακύπτουν καθημερινά στους χώρους άθλησης και καθιστούν εφικτή την πρόσβαση στο αγαπημένο μας άθλημα.
Με βάση τα παραπάνω, διεκδικούμε:
· Την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (απόφαση Οικ. Επιτρ. 135/19-1-21) σύμφωνα με το άρθρο 10, αφού δεν τηρούνται οι όροι της προγραμματικής σύμβασης,
· την υπογραφή νέας Σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την Γ.Γ.Α. χωρίς την προσθήκη στο άρθρο 2 που έδωσε την δυνατότητα στην Γ.Γ.Α. να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις σε αθλητικά σωματεία, ώστε να απομακρυνθεί κάθε ιδιωτικός φορέας από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των γηπέδων του Αττικού Άλσους,
· την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, ώστε να ανακτήσουν τα γήπεδα τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους,
· την άμεση συντήρηση των γηπέδων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (κλίση γηπέδων, ρωγμές στο τερέν, αντικατάσταση φιλέ κλπ).
Επιπλέον, αναμένουμε:
· την έγγραφη απάντηση της Γ.Γ.Α. στο από 17-9-2021 αίτημα των 117 πολιτών/αθλούμενων,
· την υλοποίηση της δέσμευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου (24η συνεδρίαση 2021) για την έκδοση πορίσματος της κοινής επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την ορθή ή μη τήρηση της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Ο.Α.Ν.Ι. το οποίο εκκρεμεί από τον Δεκέμβρη του 2021.
Αθλούμενοι/ες στο Αττικό Άλσος

Η προηγουμενη ανακοινωση της ΑΑΑ για το θέμα
https://anticapitalist-attiki.blogspot.com/2021/09/blog-post.html?fbclid=IwAR0LN_qtMckJ_xIj0WVVarhvS0E98SVuOWUX1RE8LLVER7tplWO4ext1rTg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.