8 Μαρτίου 2021

Επικαιροποιημένη τοποθέτηση - Πρόταση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική για τη διαχείριση των απορριμμάτων

  Φεβρουάριος 2021

 

 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – ΑΤΤΙΚΗ 

Στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 5.5 εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών απορριμμάτων  (ΑΣΑ) κάθε χρόνο. Εξ αυτών το 40% περίπου στα 2 εκατομμύρια απορρίπτονται στην Αττική σε ένα οικιστικό ιστό 5.000.000 κατοίκων. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πλέον ένα νέο σοβαρό πεδίο επιχειρηματικής κερδοφόρας δραστηριότητας για το κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που η όποια δημόσια λειτουργία υποβαθμίζεται.

Η διαχείριση των απορριμμάτων συνεχίζει εδώ και χρόνια στην ίδια αντι-περιβαλλοντική και αναποτελεσματική κατεύθυνση με τραγικές συνέπειες για την υγεία και την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου.

- Η Περιφέρεια Αττικής από τη συγκρότησή της το 2010, ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έκτοτε και ανεξάρτητα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων και των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, όπως και τις αλλαγές στην διοίκηση της Περιφέρειας (Σγουρός-Δούρου-Πατούλης) η κατεύθυνση στη διαχ/ση απορριμμάτων προχωρά σταθερά στη γραμμή εξυπηρέτησης μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και την ανάδειξη των αστικών σκουπιδιών σε επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς όρια και φραγμούς.

-Σήμερα η διοίκηση Πατούλη προχωρά στα ίδια παράτυπα και αντισυνταγματικά ατοπήματα, όπως ακριβώς και η διοίκηση Δούρου, ώστε να μην διαταραχτεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του επιχειρηματικού ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, που έχει στη διαχείριση της τα Αστικά Απορρίμματα της Αττικής και τα υγειονομικά απόβλητα των νοσοκομείων και των άλλων ιδιωτικών συμφερόντων – επιχειρήσεων που λυμαίνονται το χώρο.

Η πολιτική αυτή εναρμονίζεται στο σύγχρονο καπιταλιστικό πλαίσιο που κυριαρχούν η λογική της άκρατης κατανάλωσης, η τάση μείωσης του χρόνου ζωής των προϊόντων αλλά και μη-επισκευής τους, και συνεπώς η αυξημένη και ταχεία απόρριψή τους. Ειδικά οι πλαστικές συσκευασίες (παράγωγα επεξεργασίας πετρελαίου)-όπως και οι ατομικές/πολύ μικρές συσκευασίες που υπηρετούν το «σύγχρονο» τρόπο ζωής  προσθέτουν τεράστιο όγκο απορριμμάτων και αυξάνουν τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επίσης, σε συνθήκες αστικής υπερ-συγκέντρωσης και  δημιουργίας μεγα-πόλεων, η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία. Με άλλα λόγια, η μήτρα του προβλήματος είναι ότι τα απορρίμματα αυξάνονται ποσοτικά ραγδαία, μεταβάλλονται  ποιοτικά με συγκεκριμένο τρόπο και σε όλο και πιο περιορισμένο χώρο,  με αποτέλεσμα να μην είναι περιβαλλοντικά διαχειρίσιμα.

Περί  της «κυκλικής οικονομίας»

Τα ιδεολογήματα περί «κυκλικής οικονομίας» και «αειφορίας», επιχειρούν να συσκοτίζουν την εγγενή ανορθολογικότητα και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αδιέξοδα που προκαλούνται από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Για το ελληνικό κράτος, η πλήρης ενσωμάτωση του πλαισίου της ΕΕ για την “κυκλική οικονομία” και των πρόσφατων ευρωπαϊκών οδηγιών για τα απόβλητα και τελικά, η προώθηση της καύσης απορριμμάτων προς όφελος των μεγαλοεργολάβων, των τσιμεντοβιομηχανιών και του μελλοντικού αγοραστή της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς. Την ίδια στιγμή το ενδεχόμενο «αποδέκτη» στις εγκαταστάσεις της Αττικής και της χώρας ευρύτερα,  απορριμμάτων από  δυτικοευρωπαικές χώρες που βρίσκονται στην διαδικασία κατάργησης των εργοστάσιων  καύσης (πχ Δανία) γίνεται ορατό.

Στην ουσία, παρά την «πράσινη» φιλολογία, ο κόσμος της «αγοράς» επιχειρεί μια μερική και μόνο «λύση», εκεί που υπάρχει κερδοφορία, αδιαφορώντας τόσο για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος όσο και για τους πολίτες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Γενικότερα, οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις των κοινοτικών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ ή το ΣΕΣ, έχουν προσανατολισμό την προώθηση της διαχείρισης από τους ιδιώτες, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη νέου πεδίου κερδοφορίας για το κεφάλαιο, τον ανταγωνισμό, την «ανταποδοτικότητα της επένδυσης» και αποκλείουν έργα και δράσεις που αποσκοπούν  στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε όφελος των εργαζόμενων πχ δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης με δημόσιο χαρακτήρα, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κλπ.

Όταν το επιχειρηματικό δημόσιο, είναι υπηρέτης του ιδιωτικού τομέα…

Μέσω της διαμόρφωσης  ιδιωτικών, δημόσιων ή μικτών συστημάτων διαχείρισης, κυβερνήσεις, (όλο και πιο επιχειρηματικό) κράτος και Περιφέρεια φροντίζουν ώστε το κόστος να μετακυλίεται στην κοινωνία γενικά και επομένως κατά βάση στην εργατική - λαϊκή πλειοψηφία, ενώ το σχεδιασμό, τον έλεγχο και τα κέρδη τα καθορίζει και τα καρπώνεται το κεφάλαιο. Έτσι, οι βασικές υποδομές που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους γίνονται με κρατική χρηματοδότηση ενώ η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» μεταφέρει τα κόστη της διαχείρισης των απορριμμάτων – αντί για τον κατασκευαστή των προϊόντων και παραγωγό των απορριμμάτων που είναι οι εταιρείες κατασκευής και διακίνησης -  στη λαϊκή πλειοψηφία, άμεσα ή έμμεσα (τέλη ανακύκλωσης ταφής, δημοτικά τέλη κλπ).

Η ουσία της πολιτικής της Ε.Ε στα απορρίμματα, αλλά και συνολικά και για θέματα του περιβάλλοντος, δεν είναι οι εισαγωγικές φλυαρίες και ευφάνταστοι στόχοι των  οδηγιών. Αυτό που τελικά τους ενδιαφέρει είναι  οι φορείς που χρηματοδοτούνται, είναι η οργάνωση η οποία επιλέγεται για την υλοποίηση της χρηματοδότησης  και βέβαια τα τελικά αποτελέσματα προς όφελος  των κερδοσκοπικών  συμφερόντων.

Για την κυβέρνηση της ΝΔ, η ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων  αποτελεί προτεραιότητα και διακηρυγμένο στόχο από την αρχή της θητείας της, όπως και για τους προκατόχους της στην Περιφέρεια Αττικής (Σγουρός-Δούρου) κοινή πρακτική (κόντρα σε προεκλογικές δεσμεύσεις) : Οι βασικές αιχμές της πολιτικής αυτής είναι:

-        Διαμόρφωση και λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια μεγάλων  Μονάδων Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΜΕΑ), για την εξασφάλιση «οικονομιών κλίμακας», δηλαδή την κερδοφόρα για τους επενδυτές δραστηριότητά τους. Ανεξάρτητα από την εξαιρετικά αμφίβολη αποτελεσματικότητά τους, το βέβαιο είναι ότι όλο το (διαρκώς αυξανόμενο) κόστος, θα μεταβιβάζεται / μετακυλίεται στους πολίτες, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία περιβάλλοντος και κατοίκων (ειδικά των περιοίκων), θα είναι  μεγάλες και ανεπανόρθωτες.

-        Προώθηση  και ενίσχυση του καρκινογόνου μοντέλου της καύσης απορριμμάτων. Τα βαφτίζουν «οικολογικό ενεργειακό καύσιμο» σε τσιμεντοβιομηχανίες και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες (μειώνοντας το σχετικό κόστος τους – στην πραγματικότητα προμηθεύονται καύσιμη ύλη με ελάχιστο κόστος αν όχι με κέρδος). Τόσο οι ΜΕΑ όσο και τα ΚΔΑΥ θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή  καύσιμης ύλης στη βιομηχανία, παράγοντας δευτερογενή καύσιμα (SRF-RDF). Από το 1,5% επί της ετήσιας ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων για το 2018, στοχεύουν στο 32,3% για το 2030. Στο τραπέζι μπαίνει και η συζήτηση για αυτοτελή εργοστάσια καύσης. Ο νέος  ΕΣΔΑ επιτρέπει (κάτι που δεν απέκλειε και ο προηγούμενος ΕΣΔΑ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) η «ενεργειακή αξιοποίηση»  να γίνεται «καθετοποιημένα και εντός των ίδιων των μονάδων εφόσον αυτό κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό».

-        Ως προς την ανακύκλωση, ο «φιλόδοξος» στόχος για αύξηση στο 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030 (από 20% σήμερα – ισχυρισμός που απέχει μακράν από την πραγματικότητα) μόνο με ευχολόγιο μοιάζει όταν ενταφιάζεται οριστικά η λογική της ανακύκλωσης του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων και των πρασίνων, ποσοστό περί το 45% των απορριμμάτων. Μόλις το 4,3% του συνολικού τζίρου του νέου ΕΣΔΑ προβλέπεται να διατεθεί για «δίκτυα χωριστής συλλογής», δηλαδή για τον εξοπλισμό που υλοποιεί την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή μέσω των δήμων.

-        Η  κυβέρνηση πριμοδοτεί μέσω του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του ΕΔΣΝΑ αλλά και απευθείας (συμβάσεις με Υπουργεία) νέους παίχτες στον τομέα της ανακύκλωσης όπως η ιδιωτική αμφιλεγόμενη «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», σχεδιάζει ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας  συλλογής και δημιουργία μεγάλης μονάδας  Βιοαποβλήτων στη Φυλή, όπου συνολικά όχι μόνο διατηρείται αλλά και επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις της.

-        Θεσμοθετείται σαν βασικό οικονομικό εργαλείο για τους ΟΤΑ Α' βαθμού η αρχή «Πληρώνω Όσο Πετάω» και η επιβολή τέλους ταφής στα απόβλητα, συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν του αυξημένου κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών προετοιμάζοντας νέα χαράτσια

-        Συνολικά, με το νέο ΕΣΔΑ ολοκληρώνεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ σε κάθε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων: τη συλλογή, την επεξεργασία και προφανώς την καύση τους. Το σχέδιο υποκαθιστά τα περιφερειακά και τα τοπικά σχέδια των Δήμων παρέχοντας την δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίζει ακόμα και για την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων προκειμένου να διευκολύνονται μεγάλες ιδιωτικές μονάδες επεξεργασίας και καύσης. Έτσι, χαρίζει στο κεφάλαιο κρίσιμες δημοτικές υπηρεσίες “φιλέτα” την ώρα που αυξάνει το κόστος για τη λαϊκή πλειοψηφία.

Με το νέο «περιβαλλοντικό» νόμο, και «για λόγους δημοσίου συμφέροντος», ο υπουργός μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε Περιφερειακό Σχεδιασμό ακόμα και χωρίς απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου και για «οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση του προβλήματος περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων» φωτογραφίζοντας έτσι το νέο έγκλημα του Γραμματικού, την επέκταση της Φυλής, ενώ δημιουργούνται και ανώνυμες εταιρείες για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά.

Ταυτόχρονα, νομιμοποιήθηκε σε 21 δήμους η παράνομη λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε χώρους ακόμα και εντός οικιστικού ιστού – ακόμα και σε δασικές εκτάσεις, χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους δημιουργώντας μόνιμες εστίες ρύπανσης και ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες για ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας, δίνεται το δικαίωμα σε ιδιωτικές (ακόμη και μη μεταφορικές) εταιρείες που δεν έχουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, ανοιχτά φορτηγά κλπ) να αναλαμβάνουν την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων κ.α., νοικιάζοντας τα οχήματα των δήμων!

Φυλή: «Μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου»

Σήμα κατατεθέν της εγκληματικής πολιτικής τους αποτελεί ο ΧΥΤΑ Φυλής. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα τερατούργημα, που θα μείνει ανά τους αιώνες ως το διαχρονικό σύμβολο του "μνημείου περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου", όπως έχει διεθνώς αναγνωριστεί ο "ΧΥΤΑ Φυλής", για να θυμίζει στις γενιές που θα 'ρχονται την απάνθρωπη φύση του καπιταλισμού απέναντι, στην περίπτωση αυτή, στον εργατόκοσμο του Θριάσιου και της Δυτικής Αθήνας.

Το σχέδιο και τα έργα στη Φυλή βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το συνολικό καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης που, σε συνέχεια του νέου ΕΣΔΑ, εκτινάσσει την ιδιωτικοποίηση σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των απορριμμάτων, προχωράει την κατασκευή 17 νέων εργοστασίων με ΣΔΙΤ σε όλη τη χώρα ενώ προωθεί και  την καύση μέρους  των απορριμμάτων. Το κόστος βέβαια, περιβαλλοντικό και οικονομικό, θα το πληρώσει ο λαός.

Η επέκταση – για άλλη μια φορά – του ΧΥΤΑ Φυλής, σταθερή επιλογή όλων των περιφερειακών αρχών είναι μακροχρόνια καθώς οι σχεδιασμοί για την πολύ επικίνδυνη καύση ακόμη και αν υλοποιηθούν, απαιτούν μεγάλη περίοδο προετοιμασίας.

·         Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ στις 30/10/20 αποφάσισε οριστικά την κατασκευή της νέας μεγάλης χωματερής και πάλι στη Φυλή, εκτός από την επέκταση στην υφιστάμενη χωματερή που ήδη κατασκευάζεται, και τα 2 εργοστάσια επεξεργασίας και καύσης στη Φυλή και το Σχιστό!  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και WATT ΑΕ που δραστηριοποιούνται χρόνια στη χωματερή θα καρπωθούν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

  • Νωρίτερα, η ΕΕ του ΕΣΔΝΑ επέλεξε ανάδοχο για το έργο νέας επέκτασης ΟΕΔΑ Φυλής, δηλαδή κατακύρωσε χωρίς διαγωνιστική διαδικασία την κατασκευή της νέας χωματερής, στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - W.A.T.T A.E. Σύμφωνα με την ανάθεση, θα κατασκευαστούν νέα κύτταρα στη Φυλή, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον διετή, με ελάχιστη χωρητικότητα 4.000.000κ.μ. και με δυνατότητα προσαύξησης της χωρητικότητας για επιπλέον δύο έτη! Με πρόσχημα επείγουσες ανάγκες και με απευθείας ανάθεση για ένα έργο αξίας 5.335.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, η διοίκηση Πατούλη συνεχίζοντας το έργο της διοίκησης  Δούρου ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Α. στην Φυλή και ανέθεσε το έργο στα γνωστά εργολαβικά συμφέροντα που λυμαίνονται τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΗΛΕΚΤΩΡ).

·         Πιο πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον ΟΕΔΑ Φυλής. Δημιουργώντας τετελεσμένα νομιμοποιούν την απόφαση που ενέκρινε τα 2 εργοστάσια επεξεργασίας και καύσης σε Φυλή και Σχιστό ενώ το Φεβρουάριο του 2021 ο ΕΣΔΝΑ αποφάσισε το διαγωνισμό και του 3ου εργοστασίου ΜΕΑ στο Γραμματικό, με ΣΔΙΤ. Συνεχίζουν την ίδια εγκληματική πολιτική όλων των προηγούμενων περιφερειακών αρχών εισάγοντας νέες εγκαταστάσεις και τελικά επιβάλλουν τη συνέχιση αυτής της διαχείρισης – με βάση τα σύμμικτα απορρίμματα - για τουλάχιστον 30 χρόνια! Η ΜΠΕ περιλαμβάνει όλα τα παλιά και νέα έργα όπως τις επεκτάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής και Άνω Λιοσίων σε παλιές και νέες εκτάσεις στην περιοχή (περιλαμβάνουν τερατουργήματα όπως η δημιουργία τείχους 1,5 χιλιομέτρου για τη συγκράτηση – εναπόθεση των απορριμμάτων), τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μονάδων (πχ ΕΜΑΚ, Αποτεφρωτήρας, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από το βιοαέριο), την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ενέργειας. Αποκρύπτει και δεν υπολογίζει καθόλου τη χωροθέτηση και πάλι στην περιοχή της Φυλής της  «Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών» μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., την οποία αποφάσισε η διοίκηση Πατούλη, μέσω του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μαζί με την κατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. μαζί με τη «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων» μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., στην περιοχή του Σχιστού, συνολικού προϋπολογισμού των 2 μονάδων 640.000.000 ευρώ ενώ προστέθηκε και προστέθηκε και η ΜΕΑ στον ΟΕΔΑ Γραμματικού. Η παραγωγή ενέργειας γίνεται με την καύση των υπολειμμάτων σκουπιδιών που παρουσιάζεται ωραιοποιημένα ως «ενεργειακή αξιοποίηση».

·         Με άλλο διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΣΔΝΑ και Περιφερειακή Αρχή Πατούλη, δρομολογούν  τη μεταφορά του υπολλείμματος των ΚΔΑΥ στη μονάδα της Watt (στη Φυλή φυσικά!), με σκοπό την παραγωγή καύσιμου RDF, ενισχύοντας την καύση.

·         Συνεχίζεται η λειτουργία του αποτεφρωτήρα ο οποίος δέχεται ιατρικά απόβλητα άκρως μολυσματικά και επικίνδυνα από όλη την Ελλάδα  Ο ισχύον Π.Ε.Σ.Δ.Α προβλέπει την περαιτέρω αξιοποίηση της μονάδας!!  η οποία βρίσκεται μέσα στον οικιστικό ιστό, χωρίς καν χωροθέτηση ενώ η λειτουργία του ανανεώθηκε με απόφαση της περιφερικής αρχής Δούρου. Όταν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο μπορούν να παραχθούν έως και 5 τόνοι επικίνδυνα απόβλητα σε μία μόνον εφημερία, και όταν το κόστος εισόδου ανά τόνο είναι 1.700 € που χρεώνονται τα δημόσια νοσοκομεία, είναι σαφές το μέγεθος του προβλήματος! Ο αποτεφρωτήρας (όπως και το Ε.Μ.Α.Κ) είναι συμφερόντων του ίδιου <<εθνικού εργολάβου>> (ΗΛΕΚΤΩΡ ).

Oι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στο ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά στο σύνολο των εγκαταστάσεων στην ΟΕΔΑ  Δυτικής  Αττικής. Περιλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή το νέο ΧΥΤΑ Φυλής και την τεράστια συστοιχία των φωτοβολταϊκών πάρκων στα ορατά πρανή του αποκατεστημένου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Άνω Λιοσίων.

Καθώς και την επέκταση του ΧΥΤΑ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο πανωσήκωμα διαρκείας χωρισμένο σε 3 κύτταρα, που έρχεται να σκεπάσει 400 στρ. περίπου πάνω στο ΒΔ μέρος του απορριμματικού ανάγλυφου του ΧΥΤΑ Φυλής, πάνω δηλαδή στα υφιστάμενα κύτταρα και πανωσηκώματα. Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου νέου κυττάρου προβλέπεται να είναι έτοιμο για λειτουργία το λεγόμενο έκτακτο κύτταρο των 700.000 κ.μ. (για μικρό ενδιάμεσο ΧΥΤΑ πρόκειται) εκτός των ορίων της ΟΕΔΑ σε συνεχόμενο γήπεδο που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ : Για την αντιστήριξη του τεράστιου αυτού "πάνω - πανωσηκώματος" και για τη δημιουργία του απαιτούμενου χώρου θα κατασκευαστεί περιμετρικά της «βάσης» του ΧΥΤΑ, ως ανάχωμα, ένα χωμάτινο "τείχος" μήκους 1.5χλμ.(!), το ύψος του οποίου θα φτάνει τα 20 μ.! συνολικού όγκου 361.570 κ.μ.!!!

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η περιφερειακή αρχή Πατούλη υλοποιεί την πολιτική αυτή. Σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση προχωρά εν κρυπτώ την καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων, ανακοινώνει βαρύγδουπες πρωτοβουλίες και εξαγγέλλει σχέδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων που ποτέ δεν έθεσε ούτε σε συζήτηση – απόφαση ούτε καν ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτά.  Την ώρα που παριστάνει ότι διαφημίζει την ανακύκλωση και με κάθε ευκαιρία διατυμπανίζει ότι «οι ιδιώτες είναι η λύση», ξεχνά να αναφέρει ότι σήμερα που η ανακύκλωση έχει ανατεθεί σχεδόν αποκλειστικά στους ιδιώτες, το αποτελέσματα είναι να ανακυκλώνεται μόλις το 5% των απορριμμάτων!

Τι κι αν ο ίδιος δήλωνε πως το 2020 θα αποτελεί το μεγάλο έτος ανακύκλωσης. Ακόμα και χάπενινγκ στο Ζάππειο με απορριμματοφόρα χρησιμοποίησε η περιφερειακή αρχή για να το προπαγανδίσει. Ήταν αλήθεια αυτό το έτος ανακύκλωσης; Η πραγματικότητα των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής είναι χωματερές, καύση, ενταφιασμός της ανακύκλωσης.

Ενώ, η  κοροϊδία της διαβούλευσης για τη ΜΠΕ επιβεβαιώνει ότι η διοίκηση Πατούλη ενδιαφέρεται μόνο για το πως θα διασφαλίσει τη μόνιμη λειτουργία του ΟΕΔΑ Φυλής με όλες τις κύριες μολυσματικές εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων σε αυτή·       

- πρόβλεψη στη ΜΠΕ της επέκτασης και δημιουργίας νέων χωματερών (ως ΧΥΤΑ αναφέρονται ακόμα και στη ΜΠΕ)

-  απουσία οποιαδήποτε πραγματικού σχεδίου ανακύκλωσης – αντίθετα από τον πακτωλό των χρημάτων μόλις 168 εκατομμύρια διατίθενται για το υποτιθέμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης με φωτογραφικές διατάξεις για ιδιώτες που λυμαίνονται το χώρο και εξαιρετικά αμφίβολου προγράμματος ανακύκλωσης

- εξαφάνιση - ουσιαστική ακύρωση του  εξαγγελμένου σχεδίου για αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων  για κομποστοποίηση – και η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διαλογής και αποκομιδής των οργανικών αποβλήτων

-   με ανάθεση όλων των έργων σε ιδιώτες με τη μορφή των ΣΔΙΤ – με κατασκευή 2-3 χρόνων και εκμετάλλευση με εγγυημένη κερδοφορία – για 27 χρόνια των έργων αυτών από τους ιδιώτες.

- και τέλος με την λιγοστή καθαρή ανακύκλωση ,πλήρως παραχωρημένη στο ιδιωτικό κεφάλαιο ,στα γνωστά ΣΣΕΔ .

Στην πραγματικότητα εννοούσε τα επόμενα 30 χρόνια!! Καταδικάζουν τον λαό της Δυτικής Αττικής να ζει με τον καρκίνο και τα σκουπίδια και κλειδώνουν ότι η Δυτική Αττική αλλά και η Δυτική Αθήνα που γειτνιάζει  δεν πρόκειται ούτε στο μέλλον να ελπίζει σε καλύτερη μοίρα – καλύτερη ζωή. Και μετά από αυτά έχουν το θράσος να ανακοινώνουν ότι «θα κλείσουν τη Φυλή το 2025»!!!

 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ

Το κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου τους είναι ότι όλες οι λειτουργίες στη διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπουν την ιδιωτικοποίηση, γεγονός που προτάσσει την εξασφάλιση της κερδοφορίας των ιδιωτών επενδυτών πάνω από τη ζωή των κατοίκων.

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον ΟΕΔΑ Φυλής αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο ιδιώτης θα λειτουργήσει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος! Λες και δεν είδαμε στα 60 χρόνια, πως λειτούργησαν για το "δημόσιο όφελος" οι ιδιώτες, που έχουν ήδη στα χέρια τους σχεδόν το 80% της διαχείρισης των απορριμμάτων στην χωματερή  της Φυλής και στον ΟΕΔΑ Φυλής. Στο όνομα του κέρδους δημιούργησαν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το χαρακτήρισαν ακόμα και οι ελεγκτές περιβάλλοντος της ΕΕ – της ΕΕ που όμως ενέκρινε τη λειτουργία του περιβαλλοντικού αυτού εγκλήματος.

Το σύνολο των έργων προβλέπουν χρηματοδότηση που θα φτάσει σε ύψος ακόμα και των 3,5 δις !!! γεγονός που αποκαλύπτει το «φαγοπότι» που ετοιμάζουν για ιδιώτες επενδυτές και του πολιτικού προσωπικού που προωθεί το καταστροφικό σχέδιο.

Η ΜΠΕ για τον ΟΕΔΑ Φυλής αποτελεί νέα πρόκληση - έγκλημα σε βάρος του λαού της Δυτικής Αττικής και ευρύτερα της Αττικής. Είναι πρόκληση η προσπάθεια «επιστημονικής δικαιολόγησης και αθώωσης» της λειτουργίας του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Ευρώπη, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΕΕ που ενέκρινε τη λειτουργία των ΟΕΔΑ Φυλής και ΟΕΔΑ Γραμματικού και που προμοτάρει την ιδιωτικοποίηση σε κάθε επίπεδο.

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη επιστημονική γνώση για να σταθεί κανείς αντίθετος και να απορρίψει αυτά τα σχέδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κραυγή απόρριψης τους από τα αυξημένα ποσοστά του καρκίνου και των θανάτων από ειδικές ασθένειες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και όλες τις συνέπειες στο περιβάλλον και την γενικότερη υποβάθμιση της περιοχής της Δυτικής Αττικής, της γειτονικής Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο. Είναι πρόκληση το γεγονός ότι τα δεδομένα των ερευνών ακόμα και της έρευνας του ΕΣΔΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗ ΜΠΕ – αγνοούνται παντελώς!!!

Σ αυτές τις μεθοδεύσεις έρχονται να προστεθούν και τα κάθε είδους «ανταποδοτικά ωφελήματα» για την εξαγορά των συνειδήσεων για να αποσβέσουν τις αντιδράσεις των κατοίκων. Ο Δήμος Φυλής παίρνει 40 εκ.ετησίως για να δέχεται τα σκουπίδια ενώ μέχρι σήμερα έχει εισπράξει πάνω απο 630.000.000 εκ.ευρώ! Ο Δήμος Φυλής, οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της περιφέρειας με όλο το καθεστωτικό πολιτικό προσωπικό είναι συνένοχοι.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ


Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική πιστεύουμε πως
το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, και στις λοιπές Περιφέρειες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς συνολική σύγκρουση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου και της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, ώστε να μεταφέρονται όλα τα οικονομικά και άλλα κόστη της διαχείρισης των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος στη λαϊκή πλειοψηφία.

Δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε όταν παραμένει εγκλωβισμένο στις κατευθύνσεις, οδηγίες και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., οι οποίες προωθούν, την επιχειρηματικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις των κοινοτικών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ ή το ΣΕΣ έχουν ακριβώς  αυτό το προσανατολισμό, ενώ αποκλείουν έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε όφελος των εργαζόμενων με καθολικό και δημόσιο χαρακτήρα όπως αποκλείουν τις προσλήψεις στους δήμους και γενικά τα μέτρα στήριξης των δημόσιων δομών και υποδομών.

Είναι αναγκαία η ανατροπή αυτού του μοντέλου διαχείρισης και των μορφών με τις οποίες υλοποιείται, μέσω των πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.

Πριν από όλα θέτουμε ένα γενικό πλαίσιο/όραμα στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουν οι αγώνες και διεκδικήσεις, με την τεκμηρίωση, κινητοποίηση, λαϊκή υποστήριξη και τελικά  επιβολή του σε περιφερειακό και πανκοινωνικό επίπεδο.

·         Παλεύουμε για την ανατροπή του μοντέλου των εμπορευματοποιημένων πόλεων που λειτουργούν ως αποθήκες εργαζομένων και ανέργων και όπου οι δημότες συνωστίζονται για να αγοράσουν εμπορεύματα και υπηρεσίες, παρά για να μετέχουν ως δημιουργοί ενός συλλογικού κοινωνικού πολιτισμού σε ένα χώρο που θα τους ανήκει.

·         Στη βάση αυτή ζητάμε πλήρη και σε βάθος αλλαγή του μοντέλου και της νομοθεσίας για τη συσκευασία των προϊόντων.

·         Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και την προστασία  του περιβάλλοντος. Ούτε θάψιμο, ούτε κάψιμο! Παλεύουμε για εξοικονόμηση φυσικών και ενεργειακών πόρων, μέσα από τη μείωση των απορριμμάτων, την αλλαγή σύνθεσής τους (με πρώτο μέτρο την απαγόρευση του πλαστικού στις συσκευασίες), τη διαλογή στην πηγή, την καθαυτό ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και  επαναχρησιμοποίηση.

·         Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τεχνολογικά εφικτά σε συντριπτικό ποσοστό, με την προϋπόθεση γενναίων πολιτικών αποφάσεων, κόντρα στην καπιταλιστική και εμπορευματική λογική, αποφάσεων που μπορούν να επιβληθούν μόνο μετά από μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.

 

Βασικοί πυλώνες του προγράμματός πάλης

·         Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της διαχείρισης των ΑΣΑ. Η διαχείριση με κριτήριο το δημόσιο, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος είναι η μόνη αποτελεσματική, καθώς οι ιδιώτες επιχειρηματίες εκ των πραγμάτων περιορίζουν τη δράση τους σε τομείς και υλικά που αποδίδουν κέρδος και σχετική ευελιξία στην επιχειρηματική τους δράση (παραγωγή/μεταποίηση, εμπόριο υλικών κ.λ.π). Ο κοινωνικός χαρακτήρας διαχ/σης των ΑΣΑ πρέπει να έχει σκοπό τη δραστική μείωση του όγκου των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων –πράγμα που σημαίνει αλλαγή στο μοντέλο παραγωγής-κατανάλωσης προϊόντων και εμπορευμάτων.

·         Προστασία της υγείας κατοίκων περιοχών που γειτνιάζουν με σχετικές εγκαταστάσεις.  Κλείσιμο των εγκαταστάσεων στη Φυλή και πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αρκετά έχει υποφέρει η Δυτική Αττική!

·         Μεταφορά του κόστους διαχείρισης μεσοπρόθεσμα στους έχοντες, στους καπιταλιστές και το κεφάλαιο συνολικά, ως βασικούς υπεύθυνους και δημιουργούς του προβλήματος. Κατάργηση των ανταποδοτικών τελών για τη διαχείριση απορριμμάτων για την εργαζόμενη πλειοψηφία. Κατάργηση της απάτης που ονομάζεται ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) που στην πράξη είναι μια ΑΕ που συντηρεί και προστατεύει μέσω του μπλε κάδου όλο το σύστημα συσκευασιών- ενώ ταυτοχρόνως απαλλάσσει από το κόστος ανακύκλωσης συσκευασιών τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα, έχοντας παράλ/λα το «δικαίωμα» είσπραξης τελών ανακύκλωσης συσκευασιών που με βάση τη σύνθεση του ΔΣ, οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν τον εαυτό τους!.........................

·         Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τα απορρίμματα, δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος όλων των αποφάσεων από τα κινήματα, τις συλλογικότητες και τους κατοίκους κάθε τόπου.

·         Προάσπιση των εργασιακών σχέσεων – τη μόνιμη εργασία, των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ιδιαίτερα στα δεκάδες – εργατικά «ατυχήματα» - δολοφονίες στους ΟΤΑ και στα τρτοκοσμουκού χαρακτήρα εργασιακά κάτεργα του ιδιωτικού τομέα στο χώρο αυτό).

 

Πολιτικοί και κινηματικοί στόχοι πάλης

·         Αποκλειστικά δημόσια διαχείριση, από τη  συλλογή ως  την  επεξεργασία, την  διαλογή και την τελική ανακύκλωση των υλικών. Να ιδρυθεί ενιαίος δημόσιος κοινωνικός φορέας, με μορφές κοινωνικού ελέγχου, στον οποίο να περάσουν και οι υπάρχουσες ιδιωτικές δομές (ΕΕΑΑ, ΑΗΗΣ και όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης), οι μονάδες τους (ΚΔΑΥ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης-ΕΕΑΑ κλπ), ο εξοπλισμός συλλογής (οχήματα) και προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι), με μεταφορά και όλων των πόρων (τέλος ανακύκλωσης) στο δημόσιο φορέα. Παράλληλα, παλεύουμε ενάντια και σε κάθε μορφή προωθούμενης ιδιωτικοποίησης λειτουργιών των Δήμων.

·         Νέος σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής που να συνδυάζει την τοπική διαχείριση με την παράλληλη εξασφάλιση υποδομών σε δημοτικό, διαδημοτικό και Περιφερειακό επίπεδο. Η τοπική διαχείριση χωρίς υποδομές και πόρους, μέσω του ΕΣΔΑ της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΕΣΔΑ  της Διοίκησης Δούρου, αποδείχτηκε κενό γράμμα, αλλά και (η έλλειψή της) δικαιολογία για επιβολή προστίμων σε Δήμους και δημότες («περιβαλλοντική εισφορά») αλλά και συνέχιση της ίδιας διαχείρισης με την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής και την ολοκλήρωση του Γραμματικού.

·         Ανάπτυξη διαλογής στην πηγή, με άμεση δημιουργία χωριστού ρεύματος οργανικού κλάσματος (κάδοι συλλογής βιο-αποβλήτων), που αποτελεί περίπου 45% του συνόλου των ΑΣΑ,  διακριτών ρευμάτων για τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κλπ).

·         Η δημιουργία ξεχωριστών ρευμάτων για τις συσκευασίες του έως τώρα «μπλε κάδου», καθώς και χωριστού ρεύματος οργανικών/βιοαποβλήτων («καφέ κάδος»), απαιτούν πρόσθετες δαπάνες συλλογής των Δήμων, περισσότερο, μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ζητήματα που σήμερα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά στην ουσία απαγορεύονται. Άλλωστε οι προϋπολογισμοί που επιβάλλει το Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ και η πολιτική των προσλήψεων που επιβάλει η ΕΕ, στην ουσία απαγορεύουν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα κάλυπτε τις ανάγκες της ανακύκλωσης.

·         Απαιτείται η λειτουργία περισσότερων και νέου τύπου ΚΔΑΥ (με δυνατότητα υποδοχής περισσότερων του ενός ρεύματος συσκευασιών), που να κάνει εφικτό το διαχωρισμό υπολειμματικών προϊόντων από τα υλικά, ώστε αυτά να μπορούν να προωθηθούν περαιτέρω για ανακύκλωση. Τα ΚΔΑΥ αυτά πρέπει να δημιουργηθούν σε αποκεντρωμένη και διαδημοτική βάση, με κατάλληλη χωροθέτηση και τους αναγκαίους περιβαλλοντικούς όρους.

·         Απαιτείται επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο, η άμεση προώθηση κατασκευής δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας των Βιοαποβλήτων (οργανικών), με στόχο την παραγωγή compost κατάλληλου ως εδαφοβελτιωτικού υλικού (οργανικό λίπασμα), που μπορεί να τροφοδοτεί τους αγρότες της Αττικής -και όχι απλά ως υλικού για μπαζώματα στη Φυλή, όπως εκφυλιστικά λειτουργεί σήμερα η όποια ελάχιστη κομποστοποίηση γίνεται στη Φυλή.

·         Απαιτείται, επιπλέον, η κατασκευή και άλλων Κέντρων Ανακύκλωσης, για πολλές κατηγορίες υλικών (υλικά, λχ μπαταρίες, λαμπτήρες, που σήμερα τα διαχειρίζονται ιδιωτικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με κριτήριο και πάλι το κέρδος).

·         Όπως έχει δείξει και η ως τώρα πείρα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, ακόμη και όπου οργανώθηκαν χωριστές συλλογές υλικών συσκευασίας σε Δήμους της Αττικής, τα υλικά οδηγήθηκαν στα ίδια γνωστά ΚΔΑΥ που είναι φτιαγμένα να υποδέχονται ένα ενιαίο ρεύμα συσκευασιών, με αποτέλεσμα –και πάλι- το 50% των συλλεγόμενων υλικών να  καταλήγουν για θάψιμο στη χωματερή στη Φυλή! όταν δεν καίγονται από έλλειψη ελέγχου και μέσων προστασίας από πυρκαγιές που είναι ο υπ’αριθ. 1 κίνδυνος των ΚΔΑΥ. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για την εγκατάσταση του ΕΜΑΚ Φυλής. Ενώ υποτίθεται πως υποδέχεται «πράσινο ρεύμα» (επί Δούρου δρομολογήθηκε και η υποδοχή και «μπλε ρεύματος» από Δήμους Αττικής!), πάνω από το 95% των υλικών εξόδου της εγκατάστασης καταλήγουν στη Φυλή, είτε ως υπόλειμμα, είτε ως compost κακής ποιότητας για επιχώσεις!

·         Χωρίς μια δημοκρατικά αποκεντρωμένη λειτουργία, με τις κατάλληλες υποδομές, οι εκάστοτε κυβερνήσεις παρουσιάζουν υποκριτικά ως «αναγκαίες» και μάλιστα «επείγουσες» τις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτου υλικού τύπου Φυλής. Αυτές, δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, εκτός της κερδοσκοπίας των εργολάβων που αναλαμβάνουν την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Αντιθέτως, επιβαρύνουν δραματικά τη ζωή στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών, είναι πανάκριβες και το κόστος το πληρώνουν οι πολίτες. Μολύνουν το περιβάλλον με τις τεράστιες ποσότητες που τελικά θάβονται σε αυτές, ενώ και η μεταφορά των ΑΣΑ σε αυτές αποτελεί παράγοντα σημαντικής περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι χωματερές είναι έγκλημα! Παλεύουμε για το  κλείσιμο των εγκαταστάσεων της Φυλής ΤΩΡΑ και την ακύρωση της κατασκευής ανάλογων στο Γραμματικό, στο Σχιστό ή όπου αλλού.

·         Σε επίπεδο χώρας, και με σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην Περιφέρεια Αττικής, πρέπει να αντιμετωπιστεί, μέσω δημόσιας επένδυσης, το ζήτημα της τελικής ανακύκλωσης των υλικών (αναγέννηση για νέες χρήσεις), ειδικά για το πλαστικό (όσο υπάρχει), το γυαλί  και το χαρτί. Σήμερα τα υλικά εξάγονται σε άλλες χώρες, με κόστος και με τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Και δυστυχώς οι πρόσφατες  πυρκαγιές μας  φανέρωσαν πως λόγω της δυσκολίας, ακόμα και να εξαχθούν, δεν διστάζουν να τα κάψουν - 14 πυρκαγιές χώρων αποθήκευσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

·         Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει με θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η κατασκευή τους να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και να βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

·         Οι πόροι για τη συνολική διαχείριση των ΑΣΑ –που θα πρέπει να κατανέμονται αναλογικά σε Δημόσιο φορέα ανακύκλωσης, Περιφέρειες και Δήμους- πρέπει να καλύπτονται από αυτοτελείς δημόσιους πόρους (με ανατροπή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και των αιματηρών πλεονασμάτων!) και από τα τέλη ανακύκλωσης που σήμερα καταβάλλουν οι παραγωγοί και έμποροι στα ιδιωτικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

·         Διεκδικούμε μείωση των δημοτικών τελών για την ανακύκλωση και απαλλαγή από αυτές για τα νοικοκυριά φτωχών εργαζομένων, ανέργων και υποβαθμισμένων σήμερα περιοχών, ειδικά στη Δυτική Αττική.

·         Αυστηρός διαχωρισμός διαχείρισης οικιακών ΑΣΑ και βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων. Επιχειρήσεις και μικρές βιοτεχνίες, εντός και εκτός του ιστού των πόλεων, πρέπει να έχουν όλη την υποχρέωση του κόστους και της διαχείρισης των αποβλήτων τους.

·         Θεωρούμε ότι ένας συνολικός σχεδιασμός στην παραπάνω κατεύθυνση, μπορεί να εξασφαλίσει τη διαχείριση στην κατεύθυνση ανακύκλωσης, ανάκτησης, κομποστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης, έως και το 85-90% των ΑΣΑ, προοδευτικά. Και μόνο η δημιουργία χωριστού ρεύματος βιοαποβλήτων (οργανικών) καθολικά, μαζί και με τη δημιουργία των μονάδων επεξεργασίας, μπορεί να επιλύσει εντός ενός χρόνου το  πρόβλημα με πάνω από το 45-50% των ποσοτήτων, καθώς από τη μια τα απόβλητα αποτελούν μεγάλο ποσοστό και από την άλλη η απομάκρυνσή τους από τα άλλα υλικά θα διευκολύνει τη διαχείριση των υπολοίπων.

·         Από διεκδικητική άποψη, στηρίζουμε πολιτικά την απαίτηση και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Δυτικής Αττικής για άμεσο και οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων της Φυλής και την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής καθώς και να επιβληθεί στην Περιφέρεια και το κράτος να δρομολογήσουν τις παραπάνω λύσεις στο πρόβλημα.

Να καταργηθεί το αμαρτωλό καθεστώς των αντισταθμιστικών "ωφελημάτων" βάσει του οποίου γίνεται δεκαετίες τώρα η πλήρης εξαγορά δημοτικών διοικήσεων και συνειδήσεων.

·         Ειδικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με την περίπτωση, με σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο και σε ειδικές εγκαταστάσεις με αυστηρές προδιαγραφές μακριά από κατοικημένες περιοχές, με ευθύνη του κράτους και όχι των ιδιωτών.

Παλεύουμε για την κατάργηση του Ν.3164/2003 βάσει του οποίου γίνεται η συνολική χωροθέτηση των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στην Αττική αλλά και στον οποίο προβλέπονται συγκεκριμένα λατομεία (π.χ.Μουσαμά) που ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χωματερές

·         Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις λύσεις καύσης των ΑΣΑ, ακόμη και ως προσωρινό μέτρο, σε τσιμεντοβιομηχανίες ή άλλες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για «λύση» με βλαπτική μακροχρόνια επίδραση στην υγεία των κατοίκων, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κινδύνους ατυχημάτων. Ο μόνος λόγος για τον οποίο προωθείται είναι αποκλειστικά η μείωση του ενεργειακού κόστους κάποιων βιομηχανιών. Για το σκοπό αυτό γίνεται  αξιοποίηση της γνωστής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατατάσσει  RDF και SRF (που προκύπτουν από τη λειτουργία μονάδων όπως  ΕΜΑΚ και Watt στη Φυλή) και την ενέργεια από την καύση τους ως… ΑΠΕ. Δηλαδή,  σκοπός  είναι το κέρδος κάποιων επιχειρηματιών, ενώ ολόκληρες τοπικές κοινωνίες εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους!

 

Εν έτει 2021, η πρόοδος της τεχνολογίας, τα υλικά, η ίδια η επιστημονική γνώση μάς παρέχουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων. Η μείωση της παραγωγής σκουπιδιών, η επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση προσφέρουν τη δυνατότητα να υπάρχει, σήμερα κι όχι στο απώτερο μέλλον, ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, με δημοκρατικό κοινωνικό σχεδιασμό, που θα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του τέλους για τους πολίτες, την υγεία όλων μας και νέες θέσεις μόνιμης εργασίας -άλλωστε η διαχείριση των σκουπιδιών είναι μόνιμη κι όχι παροδική ανάγκη. Ένα τέτοιο σύστημα έχει μία απαραίτητη προϋπόθεση: να σχεδιάζεται και να χρηματοδοτείται από το δημόσιο, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας κι όχι το κέρδος του κάθε εργολάβου που ανακατεύεται με τη μπίζνα των σκουπιδιών.

 

ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΦΤΩΧΑ ΛΑΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Γίνεται φανερό ότι με αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να οργανωθεί σε τελείως άλλη βάση η διαχείριση των απορριμμάτων όπως το κίνημα (των κατοίκων, περιβαλλοντικό, συνδικαλιστικό) έχει διεκδικήσει ώστε να προχωρήσει μια άλλη διαχείριση, δημόσια, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, επαναχρησημοποίηση και προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, κόντρα στο ιδιωτικό κέρδος με τίμημα τις ανθρώπινες ζωές – που θα πετάξει έξω τους ιδιώτες από τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ:

·         Να κλείσει ΤΩΡΑ η Φυλή και να μην δημιουργηθεί πουθενά αλλού το ίδιο έγκλημα καταστρέφοντας και νέες περιοχές – δημιουργώντας και νέες «Φυλές» όπως άλλωστε προβλέπει το σχέδιό τους στο ήδη περιβαλλοντικά πολύπαθο και κορεσμένο Σχιστό καθώς και στο Γραμματικό όπου έχουν σε αναμονή την λειτουργία του ΧΥΤΑ κάτω από τις αντιδράσεις των κατοίκων.

Είμαστε αντίθετοι με απόψεις άλλων φορέων οι οποίες εμφανίζουν ως θέση του κινήματος τη διεκδίκηση της δημιουργία Χώρων Απόθεσης Απορριμμάτων σε άλλες περιοχές προβάλλοντας το ως λύση που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της Φυλής ! Η λογική αυτή :

Διευκολύνει την κυβέρνηση και τον Πατούλη να δικαιολογήσουν την επιτάχυνση του σχεδίου σε δημιουργία «νέων Φυλών» και σε άλλες περιοχές (Γραμματικό, Σχιστό κλπ)

Θεωρούν δεδομένη τη συνέχιση της ίδιας καταστροφικής διαχείρισης με τη λειτουργία ΧΥΤΑ και θηριωδών εγκαταστάσεων και αναζητούν πρωτίστως να μοιραστεί και αλλού το «περιβαλλοντικό κόστος» καλλιεργώντας την αυταπάτη ότι μπορεί να κλείσει η Φυλή όσο επιτρέπουμε να συνεχίζεται η ίδια καταστροφική διαχείριση και τη στιγμή που το σχέδιο της κυβέρνησης συγκεντρώνει ακόμα περισσότερες δραστηριότητες εκεί για τα επόμενα 30 χρόνια.

Οδηγεί σε διχασμό και αντιπαράθεση των κινημάτων ενάντια στην καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές ενώ ουσιαστικά καταλογίζει μέρος της ευθύνης και στα κινήματα που αρνούνται τα καταστροφικά σχέδια για την περιοχής τους.

Το άμεσο κλείσιμο της Φυλής πρέπει κατά τη γνώμη μας να προτάσσεται απολύτως – καθώς είναι ο μόνος τρόπος να «εκβιάσουμε» το κράτος να προχωρήσει σε άλλη διαχείριση και να σταματήσει το έγκλημα στην περιοχή που έχει υποστεί με το παραπάνω όλη την καταστροφή – την έχει πληρώσει και την πληρώνει με χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Αυτό πρέπει να μπαίνει ταυτόχρονα με την απαίτηση για άλλη διαχείριση ΤΩΡΑ, ώστε να μην επιτρέψουμε να δημιουργήσουν άλλες Φυλές πουθενά.

Η συζήτηση από τη μεριά του κινήματος για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης του υπολείμματος του 10-15% ως αποτέλεσμα της άλλης διαχείρισης δεν μπορεί να γίνεται συγκεκριμένος τώρα χωρίς την προϋπόθεση της εκκίνησης της άλλης διαχείρισης γιατί απλά αξιοποιείται από το κράτος για την πίεση στο κίνημα να οδηγηθεί σε διαχειριστική λογική και να μπει στην υιοθέτηση «υπεύθυνων προτάσεων» αξιοποιήσιμων από την εξουσία μόνο για να δικαιολογήσει πλευρές (πχ χωροθέτηση νέων ΧΥΤΑ και συγκέντρωσης ρυπογόνων δραστηριοτήτων – εργοστασίων κλπ) της καταστροφικής της πολιτικής χωρίς να υποχρεώνεται να την αλλάξει.        

·              Να αποτραπούν τα σχέδια ιδιωτικοοικονομικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην αττική που αντί για το δημόσιο κοινωνικό όφελος και την περιβαλλοντική προστασία, σχεδιάζονται με βάση τα καπιταλιστικά κέρδη.

·              Να αποτραπεί το εγκληματικό τους σχέδιό που προωθεί την καύση, με τη δημιουργία θηριώδους δυναμικότητας εργοστάσιου καύσης απορριμμάτων που θα σπέρνει το τοξικό νέφος και τις συνέπειες σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει χαρακτηριστεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στην Ευρώπη και αντί να τον κλείσουν και να αποκαταστήσουν την περιοχή καταθέτουν ΜΠΕ όπου συνεχίζουν  την ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στη διαχείριση των απορριμμάτων και μόνιμη επιβάρυνση.

ΜΑΖΙ ΜΕ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στους ΔΗΜΟΥΣ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ & ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ:

- ΟΧΙ, στις ΣΔΙΤ, στις συμβάσεις παραχώρησης, σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση- εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών. Όλα τα στάδια διαχείρισης απορριμμάτων να περάσουν στον πλήρη έλεγχο, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δήμων, με κοινωνικό,  δημοκρατικό έλεγχο από μεριάς φορέων αγώνα των πολιτών.

- Κατάργηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων.

- Οι Δήμοι να υλοποιήσουν άμεσα -και να απαιτήσουν χρηματοδότηση- προγράμματα μείωσης του όγκου των αποβλήτων, προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού καθώς και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση.

- Διασφάλιση όλων των εργαζόμενων, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και εξασφάλιση όλων, χωρίς εκπτώσεις, των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας μας.

- Ουσιαστική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καθαριότητας, μαζί και των άλλων Υπηρεσιών των ΟΤΑ, σε υποδομές, εξοπλισμό, έμψυχο δυναμικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις

- Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και τα άλλα «οικονομικά εργαλεία».

Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των Υπηρεσιών των Δήμων , με κατάργηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων.

- Προσλήψεις στους Δήμους με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες,

Να ανατρέψουμε το σχέδιο τους

Είναι φανερό ότι τα σχέδια τους δεν παίρνουν διορθώσεις. Ο λαός της Δυτικής Αττικής, Αθήνας και όλου του λεκανοπέδιου πρέπει  να πάρει στα χέρια του την αποτροπή αυτού του σχεδίου. Για να επιβάλει :

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΧΥΤΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ) ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΡΑ

.

Ο αγώνας αυτός είναι ανάγκη να βρει το βηματισμό του και να προχωρήσει η ανάπτυξη πρωτοβουλιών αγώνα, επιτροπών αγώνα, σωματείων  και συλλογικοτήτων με ζωντανή μαζική συμμετοχή κατοίκων και εργαζόμενων που θα οργανώσουν σε πρώτο επίπεδο τον αγώνα στη βάση. Ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα ο συντονισμός σε κινηματικό επίπεδο και πανελλαδικά ιδιαίτερα με τα κινήματα που αναπτύσσονται στις πληττόμενες περιοχές (π.χ. Δ.Αττική, Σχιστό, Γραμματικό, Θεσσαλονίκη,  Βόλος, Λευκίμη, Κοζάνη κ.α), επιτυγχάνοντας να διαμορφωθεί ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων και συντονισμός δράσεων.

Η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων από τη μεριά των κυβερνήσεων, περιφερειακών αρχών και της ΕΕ είναι ίδια και αντίστοιχη και ενιαία πρέπει να επιδιώξουμε να είναι και η πάλη του κινήματος. Άλλωστε τα αιτήματα Κανένα εργοστάσιο καύσης, καμία χωματερή ποτέ και πουθενά και ο αγώνας για μια  άλλη διαχείριση που εμείς προτείνουμε είναι η αιχμή του αγώνα σε κάθε περιοχή.

Οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής ανατρεπτικής αριστεράς θα βάλουμε σε προτεραιότητα πρωτοβουλίες συνεννόησης και συντονισμού αυτού του αγώνα που αφορά όχι μόνο το φιλοπεριβαλλοντικό κίνημα αλλά όλους τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου