25 Ιουλίου 2017

Σκοπιμότητες και πλεόνασμα ανυπαρξίας

Δαπάνες για την πρόληψη των εξαρτήσεων της Περιφέρειας Αττικής:

Στο περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής της 20ης Ιουλίου 2017 συζητήθηκε θέμα σχετικό με τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων με τίτλο ««Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος  2017».
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας αποτελούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν συσταθεί στη βάση συνεργασιών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών συλλογικών φορέων (συλλόγων εκπαιδευτικών, γονέων κλπ.), εποπτεύονται δε οικονομικά κι επιστημονικά από τον  Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Η Περιφέρεια είναι εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης, ορίζει εκπροσώπους και συμμετέχει στη χρηματοδότησή τους. Τα Κέντρα πρόληψης εξασφαλίζουν τους οικονομικούς του πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών κατά 50% μέσω των ετήσιων χρηματοδοτήσεων του ΥΠ.ΕΣ και των εταιρικών εισφορών των μελών της και το υπόλοιπο 50% από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ.
Κατόπιν επικοινωνίας με το Σωματείο εργαζόμενων πληροφορηθήκαμε ότι το Σωματείο είχε ζητήσει εταιρική συνεισφορά εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής 30.000 ευρώ για κάθε κέντρο πρόληψης πλην του Κ. Π. Αλίμου-Αργυρούπολης- Γλυφάδας-Ελληνικού  (40.000) και ΚΠ Δήμου Αθηναίων (60.000 διότι έχει 34 εργαζόμενους).
Για ποιο λόγο τα εγκριθέντα ποσά είναι πολύ μικρότερα και βάσει ποιων κριτηρίων δικαιολογείται η ανισότητα των εισφορών; Στον απολογιστικό πίνακα εσόδων–εξόδων για το μήνα Μάιο του 2017 εμφανίζονται στο σχετικό ΚΑΕ 5221 «πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά» ως προϋπολογισθέντα έσοδα 1.930.000 ευρώ.  Για ποιο λόγο έγινε αναμόρφωση του ποσού (1.380.000 ήταν το αντίστοιχο ποσό τον Ιανουάριο του 2017) και κυρίως για ποιο λόγο εξ αυτού του ποσού διατίθεται για τα 14 κέντρα πρόληψης μόνο το ποσό των 285.778 ευρώ συνολικά, ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισθέντος;  
Με σχετικό δελτίο τύπου του το Σωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης αναρωτιέται στις 22-05-2017 «Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;». Διαβάζουμε εκεί ότι στις 06/04/2017 υπογράφηκε η διμερής προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του νεοσυσταθέντος Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με τον ΟΚΑΝΑ και με το ΦΕΚ Β΄ 1814 (21/06/2016) εγκρίθηκε η κάλυψη 26 θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης. Οι 11 από τις θέσεις αυτές αφορούσαν το υπό ίδρυση Κέντρο Πρόληψης Πειραιά. Στις 03/02/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων κι εκεί οι εκπρόσωποί του ζήτησαν επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις προσλήψεις στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά και σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης όπου υπάρχουν κενές θέσεις. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ στην Επιτροπή ανέφεραν ότι έχει γίνει η καταμέτρηση όλων των κενών θέσεων (δεν είπαν πόσες είναι) και θα σταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας «τις επόμενες μέρες». Το σωματείο ζήτησε να προωθηθεί το ίδιο έγγραφο αρμοδίως στην Επιτροπή Παρακολούθησης και οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ είπαν πως θα το κάνουν. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμιά ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος των προσλήψεων. Στο δελτίο τύπου επισημαίνεται επιπλέον  η αναμφίβολη νομική ισχύς και για το έτος 2017 της έγκρισης 11 θέσεων στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά, η οποία δόθηκε με το ΦΕΚ του Ιουνίου του έτους 2016. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά ρωτήθηκε η περιφερειακή διοίκηση με ποιο κριτήριο έχουν προσδιοριστεί οι ανάγκες χρηματοδότησης, πόσω δε μάλλον που το ποσό που εγκρίνεται για το συγκεκριμένο κέντρο είναι υπερπολλαπλάσιο των υπολοίπων (104.104 ευρώ), και για ποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά.

Οι απαντήσεις που λάβαμε δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικές: θολές αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τις χρηματοδοτικές εν γένει ανάγκες και περιορισμούς. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η Περιφέρεια Αττικής σωρεύει στις κοινωνικές δαπάνες «πλεόνασμα ανυπαρξίας» και αρνείται να ικανοποιήσει τις πραγματικές λαϊκές και εργατικές ανάγκες. Αρνείται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας με θέσεις εργασίας και όχι με ψευτοπρογράμματα περί ανεργίας, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που οξύνονται λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής που διαλύει τους ανθρώπους, στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των δημοσίων, κοινωνικών αγαθών προς όφελος των λαϊκών αναγκών; Κάθε συζήτηση για τις κοινωνικές δαπάνες αισθανόμαστε ότι επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη θέση μας, παρότι η περιφερειακή αρχή έχει αποδειχτεί εξαιρετικά γαλαντόμος όταν επιλέγει να χαρίσει εκατομμύρια στα επιχειρηματικά συμφέροντα και να διευκολύνει τις επενδυτικές και επιχειρηματικές βλέψεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου