11 Φεβρουαρίου 2016

Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας Αττικής για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ; Πότε θα συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο; Το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ευλογίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ό,τι δεν κατάφερε να ξεπουλήσει, δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχεται να το ολοκληρώσει η σημερινή.  Η Περιφέρεια Αττικής ποιεί την νήσσαν. Η νέα ΣΜΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής, έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1/2016.
Το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ευλογίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ό,τι δεν κατάφερε να ξεπουλήσει, δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχεται να το ολοκληρώσει η σημερινή.

Η Περιφέρεια Αττικής ποιεί την νήσσαν. Η νέα ΣΜΠΕ (μετά την απόρριψη του προηγούμενου σχεδίου από το ΣτΕ), σύμφωνα με πληροφορίες της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής, έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1/2016. Σύμφωνα με το Ν. 3986, που διέπει τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, στη διαδικασία της έγκρισης ή μη των ΣΜΠΕ που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αρμοδιότητα για τη δημόσια διαβούλευση έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 12: «Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που ορίζονται στην παράγραφο 4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιπλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή.»)

Προφανώς είναι ένα άλλο ένα «δύσκολο» θέμα για την «Δύναμη Ζωής», αφού στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν η πλειοψηφία του Γ. Σγουρού ενέκρινε τη ΣΜΠΕ της ιδιωτικοποίησης, τα τότε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο (και όχι μόνο) αντιτάχθηκαν, σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση. Και είναι τώρα τα μέλη της «Δύναμης Ζωής» και πάλι που θα κληθούν να εγκρίνουν την ιδιωτικοποίηση που τότε απέρριπταν. Παρότι βέβαια, όπως έχει φανεί και σε άλλες υποθέσεις, οι «κωλοτούμπες» είναι το φόρτε τους, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και η απόφαση 28/2015  του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιπλέκει τα πράγματα, καθώς το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και εν γένει νέα δόμηση του Μικρού Καβουριού. Παρά τα όσα ισχυρίζεται ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στ. Πιτσρόρλας, δηλαδή, το ΣτΕ δεν γνωμοδότησε να είναι «λιγότερες οι κατοικίες» αλλά να μην χτιστεί καμιά νέα κατασκευή στην περιοχή του Αστέρα Βουλιαγμένης!

Η προθεσμία για να συζητηθεί η ΣΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο (που επέχει και θέση διαβούλευσης) είναι 35 μέρες από τις 19/1. Έχουν ήδη περάσει οι μισές άπρακτες…

Ακολουθεί ολόκληρο το πλήρες κείμενο της ερώτησης:ΠΡΟΣ:

Την Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου

Τον Αντιπεριφερειάρχη κο Αναγνωστόπουλο

ΚΟΙΝ:  περιφερειακοί σύμβουλοιΘΕΜΑ: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας Αττικής για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ; Πότε θα συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο;


Το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ευλογίες της κυβέρνησης,  προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ό,τι δεν κατάφερε να ξεπουλήσει, δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχεται να το ολοκληρώσει η σημερινή.

Η νέα ΣΜΠΕ (μετά την απόρριψη του προηγούμενου σχεδίου από το ΣτΕ) έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1/2016. Σύμφωνα με το Ν. 3986, που διέπει τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, στη διαδικασία της έγκρισης ή μη των ΣΜΠΕ που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αρμοδιότητα για τη δημόσια διαβούλευση έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 12: «Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που ορίζονται στην παρά− γραφο 4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επι− πλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή.»)

Ερωτάσθε:

1. Ισχύει ότι η ΣΜΠΕ έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής ώστε να γίνει γνωστή η νέα ΣΜΠΕ στις υπηρεσίες, τους φορείς και τα κινήματα τα οποία αφορά η ιδιωτικοποίηση; Με δεδομένο μάλιστα ότι η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του ΠεΣυ είναι μόλις 35 μέρες από την αποστολή της;

3. Με δεδομένο ότι ο Ν. 3986 κατά τρόπο απαράδεκτο, έχει αντικαταστήσει τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών με τη γνώμη μόνο του Περιφερειακού Συμβουλίου, προτίθεται η Περιφέρεια Αττικής να στείλει τη ΣΜΠΕ σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ζητήσει γνωμοδότηση επί της Μελέτης πριν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο;

4. Πότε θα εισαχθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

5. Γνωρίζει η Περιφέρεια Αττικής και η αρμόδια υπηρεσία την απόφαση 28/2015 του Ε Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η προηγούμενη ΣΜΠΕ απορρίφθηκε διότι «δεν προτείνεται νομίμως κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας εκτός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, ήτοι σε αυτοτελείς κατοικίες με τη διαμόρφωση και ανακατασκευή υφισταμένων κτισμάτων και με την ανέγερση νέων κατοικιών, καθώς και κατά το μέρος που επιτρέπει τη δόμηση σε αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου»; Προτίθεται να συμπεριλάβει τους όρους του ΣτΕ στην γνωμοδότησή της για τη νέα ΣΜΠΕ;Εκ μέρους της ΑΑΑΔ. Κουτσούμπα

Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου