23 Φεβρουαρίου 2012

Για την Κατάργηση Διαπολιτισμικών Σχολείων


Ο περιφερειακός σύμβουλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής κατέθεσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου την παρακάτω πρόταση για κατεπείγουσα συζήτηση:


AΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ AΝΑΤΡΟΠΗ


Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πρόταση συζήτησης ως κατεπείγοντος του θέματος:
Κατάργηση διαπολιτισμικών σχολείων

Κύριε Πρόεδρε
Μέσα σε όλη την κόλαση της αντεργατικής επίθεσης των επαίσχυντων  Μνημονίων 1 και 2, καταργούν τώρα και τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης!

Θορυβημένοι οι γονείς των μικρών μαθητών, ζητάνε απεγνωσμένοι συμπαράσταση για να μην κλείσουν τα σχολεία των παιδιών τους.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής δύο Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ένα στην Αλσούπολη (Ν. Ιωνία) και ένα στο Παλιό Φάληρο. (και, άτυπα, ένα ακόμη στο Γκάζι)

Ενδεχόμενο κλείσιμο των σχολείων αυτών θα σημάνει την περιθωριοποίηση και τελικά την απόρριψη από την εκπαίδευση πολλών μαθητών που δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε σχολεία που δεν διαθέτουν τάξη «υποδοχής».Συχνή προσχηματική αιτιολόγηση για την κατάργηση των Διαπολιτισμικών Σχολείων είναι ο χαρακτηρισμός τους ως «γκέτο», κάτι που όπως αποδεικνύεται στη πράξη δεν ισχύει.

Το δωδεκαθέσιο σχολείο του Παλαιού Φαλήρου για παράδειγμα, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-12 αριθμεί ενενήντα πέντε περίπου μαθητές τριάντα διαφορετικών εθνικοτήτων, που προέρχονται από εννέα διαφορετικούς δήμους. Ειδικά φέτος ο αριθμός των γηγενών (ελλήνων) μαθητών έχει αυξηθεί και συγκεκριμένα στην πρώτη δημοτικού αποτελεί το ένα δεύτερο του μαθητικού δυναμικού. Εξίσου αυξημένος είναι και ο αριθμός των παιδιών που προέρχονται από μεικτές οικογένειες (με έναν από τους δύο γονείς Έλληνα), με αποτέλεσμα η προσέγγιση προς την κατεύθυνση της Διαπολιτισμικής Αγωγής να είναι πιο ουσιαστική.

Παρά το πλούσιο και πολύ ουσιαστικό έργο που γίνεται  στα σχολεία αυτά η Δημοτική Αρχή Παλαιού Φαλήρου έδωσε «προθεσμία» μιας εβδομάδας(!) στους εμβρόντητους γονείς για να την μεταπείσουν από την απόφασή της να κλείσει το σχολείο της περιοχής. Η προθεσμία αυτή «εκπνέει» αύριο Παρασκευή 24/2.

Καλούμε ως εκ τούτου το ΠΣ να τοποθετηθεί υπέρ της διατήρησης των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αναζητώντας οικονομικότερη λύση για την μεταφορά των μικρών μαθητών από τους 9 Δήμους όπου κατοικούν στο σχολείο (του Π. Φαλήρου).


Αθήνα 23/02/2012


Αγγελος Χάγιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
ΥΓ Σας επισυνάπτω σημείωμα με ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου
Τίρυνθος 3, τηλ. 2109423118
Το Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου (πρώην Παλιννοστούντων)  λειτουργεί ως τέτοιο από το 1996 με σκοπό, βάσει του ιδρυτικού του διατάγματος, την παροχή εκπαίδευσης  σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.


Πρόκειται για δωδεκαθέσιο σχολείο το οποίο τη σχολική χρονιά 2011-12 αριθμεί ενενήντα πέντε περίπου μαθητές τριάντα διαφορετικών εθνικοτήτων,


που προέρχονται από εννέα διαφορετικούς δήμους. Ειδικά φέτος ο αριθμός των γηγενών (ελλήνων) μαθητών έχει αυξηθεί και συγκεκριμένα στην πρώτη δημοτικού αποτελεί το ένα δεύτερο του μαθητικού δυναμικού. Εξίσου αυξημένος είναι και ο αριθμός των παιδιών που προέρχονται από μεικτές οικογένειες (με έναν από τους δύο γονείς έλληνα), με αποτέλεσμα η προσέγγιση προς την κατεύθυνση της Διαπολιτισμικής Αγωγής να είναι πιο ουσιαστική καθώς εντάσσεται και ο Ελληνικός πολιτισμός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της τάξης με μεγάλη αντιπροσώπευση.


Τα παραπάνω αναφέρονται λόγω της συχνής αιτιολόγησης για την κατάργηση των Διαπολιτισμικών Σχολείων με τον απαράδεκτο για μας χαρακτηρισμό τους ως «γκέτο», κάτι που όπως αποδεικνύεται στη πράξη δεν ισχύει. Επιπρόσθετα μεγάλος αριθμός παιδιών προέρχονται από τον όμορο δήμο Παλαιού Φαλήρου και τον συγγενή δήμο Νέας Σμύρνης, με αποτέλεσμα το σχολείο μας να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό και ως σχολείο «γειτονιάς».


Η διαπολιτισμικότητα είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και τα διαπολιτισμικά σχολεία αποτελούν έναν σύγχρονο καθρέφτη της πραγματικότητας αυτής.


Συγκεκριμένα το σχολείο μας είναι το μοναδικό σχολείο της Δ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο λειτουργεί Τάξη Υποδοχής που υποστηρίζεται από πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.


Ως εκ τούτου, μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε μαθητή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξαρτήτως των μαθησιακών του δυνατοτήτων και του επιπέδου ελληνομάθειάς του και να τον εντάξει ομαλά στο σχολικό σύστημα, ενώ παράλληλα τα σχολεία της περιοχής δεν θα χρειαστεί «να επιβαρυνθούν» από ένα μαθητή στον οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.


Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας διαθέτουν αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (εξειδικευμένοι τίτλοι σπουδών) που τους επιτρέπουν να προσφέρουν διδακτικό έργο υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας παράλληλα στις διδακτικές αίθουσες προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης θυμού, ανάπτυξης της συνεργατικότητας και βελτίωσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Από την εμπειρία μας ως Σύλλογος Γονέων έχουμε διαπιστώσει τα αποτελέσματα της γόνιμης αυτής προσπάθειας στα ίδια μας τα παιδιά.


Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι λόγω της «ιδιαιτερότητάς» του, το Διαπολιτισμικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου έχει αναπτύξει συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας σε προγράμματα τα οποία διευκολύνουν και προωθούν τη μάθηση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών. Αναφέρουμε ενδεικτικά: α. Υποστήριξη της λειτουργίας των τάξεων υποδοχής β. Ενίσχυση της Ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών


γ. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, καθώς επίσης και έξι επιπλέον προγράμματα ευρύτερου πολιτιστικού- εκπαιδευτικού χαρακτήρα.


Ακόμα, να σημειωθεί η αθρόα συμμετοχή στις εξωσχολικές  δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο του σχολείου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων, με στόχο την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και την περαιτέρω επαφή των μαθητών με τη καλλιτεχνική παιδεία ( «Μαθαίνω μέσα από τις τέχνες», Θεατρική Αγωγή, Κινηματογράφος). 


Η άριστη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων με τη σχολική Διεύθυνση και το Σύλλογο των Διδασκόντων αποδεικνύεται επίσης μέσα από την επιτυχημένη δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία αίθουσας υπολογιστών. Είναι αξιοσημείωτο το ότι σε τέτοιες εποχές οικονομικής ένδειας τα δύο παραπάνω τμήματα δημιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν εξολοκλήρου διαμέσου χορηγιών, δωρεών και προσφορά εθελοντικής εργασίας από γονείς του σχολείου και ιδιώτες που στηρίζουν το έργο του.


Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του Συλλόγου διδασκόντων αποτελούν ζωντανό παράδειγμα του οικογενειακού χαρακτήρα του σχολείου και αποκαλύπτουν την ενδιαφέρουσα δυναμική που αναπτύσσεται σε ένα χώρο συνάντησης ποικίλων και ετερόκλιτων πολιτισμικών στοιχείων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.